Célunk

Európa történelmét döntések, eszmék, ideológiák sora határozta meg az elmúlt évszázadok során, és bár voltak olyan országok, amelyek szuverenitásukat is elvesztették valamilyen okból rövidebb-hosszabb időre, nemzeti kultúrájuk és művészetük megőrzésével, hagyományaik ápolásával és örökségük védelmével megőrizték értékeiket. Az európai népek egymás közötti párbeszédének kialakításához és fenntartásához, a békés egymás mellett élés biztosításához, valamint egymás kulturális értékeinek megismertetésével, megismerésével és megosztásával hosszútávon megalapozhatjuk a békés fejlődést, valamint nemzeti és közös, európai értékeinket alapul véve új, innovatív kezdeményezéseket, produktumokat, szokásokat és hagyományokat teremthetünk.

Ennek egyik legjobb kifejezőeszköze a különböző országok zenei kultúrájának és zeneszerzőinek munkásságának; a zene és a különböző művészeti ágak, valamint a tudomány közös megjelenési formáinak bemutatása; valamint ezek közös kapcsolódási pontjainak kiemelése, ezzel is biztosítva, hogy az európai polgárok a klasszikus zenén, a művészeten keresztül ismerhessék meg egymás országainak hagyományait. Ezen a területeken mindenki számára elérhető és egyben érthető produkciókat, előadásokat és alkotásokat mutathatunk be, melyek konklúzióját és értelmezését szubjektíven értelmezik az emberek, ezzel még személyesebbé téve az így kapott információt.

Másik célkitűzésünk, hogy a zenei pályájukat nemrég kezdett fiatal zenészek számára fellépési és fejlődési lehetőségeket biztosítson Magyarország és Európa-szerte, osztrák, francia, német és lengyel partnerszervezetek, intézmények, valamint elismert zenekarok, és művészek, tanárok közreműködésével. Ezzel a programmal zenei szakmai teljességét tudja átélni egy éven át, hiszen lehetősége nyílik zenekarok és kamaracsoportok tagjaként is kipróbálni magát – a szóló fellépések mellett -; s e tapasztalat segíti, hogy mely irányban folytassa zenei tevékenységét. A projekt által a fiatal profi, de kevés tapasztalattal rendelkező zenészek minőségi lehetőségeket és feltételeket kapnak zenei tudásuk bemutatására, egyben bővítésére; zenei tevékenységük során pedig más európai országok kultúráját, zeneművészetét, alkotóit, valamint a jelenben alkotó zeneszerzők, és most tevékenykedő művészek munkáját is megismerhetik.

A zenészek mellett kortárs zeneszerzők számára is kiváló lehetőséget nyújt a program műveik bemutatására, szélesebb körű megismertetésére.

A projekt további kiemelt célja a Nemzetközi Fiatal Szólisták (International Young Soloist – IYS) közösség és egyben egy magas minőséget és zenei karrierteremtési lehetőséget biztosító brand felépítése, amely hosszútávon segíti a tehetséges, fiatal profi zenészek fejlődését, karrierjük beindítását, tapasztalatszerzését. A fiatal zenészek kiválasztása több módon történik: versenyeken elért eredmények, tanári és intézményi ajánlások valamint bemutatkozások és jelentkezések segítségével alakítjuk ki minden évben azt az általában 10 fős csoportot, amely egy éven át kap teljes támogatást kap karrierjének elindításához, tapasztalatszerzéséhez és zenei tudásának bővítéséhez. Egy év leteltével a kapcsolat és a támogatás csökkentett mértékben, de természetesen tovább él, és egy közösséget alkotva segítik akár egymást is a zenészek, és segítik az újonnan, a csoportba érkező tagokat.